معلم خصوصی ابتدایی در مشهد

بهترین معلم های خصوصی دبستان در مشهد در مجموعه آقای تدریس معرفی میشوند. اطلاعات تماس مستقیم و همچنین تعرفه تدریس ایشان ذکر شده است. ایشان جهت تدریس خصوصی به صورت حضوری و آنلاین در کنار شما هستند. میتوانید نظریات سایر دانش آموزان را درباره تدریس ایشان بخوانید و جهت اطلاعات دقیق تر با ایشان تماس بگیرید.

۱۲ بهترین معلم دبستان در مشهد

فیلتر مقطع تحصیلی۳
مدرس ریاضی نازنین سپهری
نازنین سپهری
مدرس شیمی, ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی دوم, متوسطه اول, متوسطه دوم
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 15 سال
تحصیلات: دکتری شیمی
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم نازنین سپهری مدرس ریاضی ، معلم ابتدایی و استاد دانشگاه ساکن شهر مشهد می باشند. ایشان با مدرک دکترای شیمی، مولف 2 کتاب در حوزه رشته تخصصی خود یعنی شیمی و یک ثبت اختراع داشته اند و تاکنون چندین مقاله پژوهشی و ISI به چاپ رسانده اند و با 15 سال سابقه جهت تدریس حضوری درس ریاضی ابتدایی تا کنکور در مشهد و تدریس آنلاین در سراسر کشور معرفی می شوند.
مدرس ابتدایی نجمه درودی
نجمه درودی
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در مشهد, نیشابور

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: بیش از 5 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی
هزینه تدریس: توافقی

تلگرام

اینستاگرام

خانم نجمه درودی معلم ابتدایی و آموزگار پایه اول دبستان ساکن شهر نیشابور در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی و دبیر رسمی آموزش و پرورش هستند و در حال حاضر اموزگار پایه اول ابتدایی مشغول به تدریس می باشند و با بیش از 5 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس اول ابتدایی به صورت حضوری در نیشابور و مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدای فرشته اخوان
فرشته اخوان
مدرس ریاضی, ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی دوم, تیزهوشان
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: بیش از 5 سال سابقه
تحصیلات: مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

تماس

خانم فرشته اخوان معلم ابتدایی دوره دوم و آموزگار پایه پنجم و ششم ابتدایی ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان فارغ التحصیل رشته مهندسی در مقطع کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد هستند و همچنین مدرس تیزهوشان تا سطح پیشرفته در چرتکه نیز می باشند. خانم اخوان همچنین منتخب استانی در پویش بازی ریاضی و طرح جابر هستند و با بیش از 5 سال سابقه فعالیت آموزشی جهت تدریس دروس پایه چهارم تا ششم به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسز کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی اعظم مسلمین
اعظم مسلمین
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 14 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی آموزش ابتدایی
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم اعظم ( الهام ) مسلمین معلم ابتدایی و آموزگار پایه اول و دوم دبستان ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان دارای مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی و دانش آموخته تربیت مدرس می باشند. ایشان همچنین مولف کتاب آوای مهر بوده و دارنده مقام دوم منطقه ای جشنواره الگوهای برتر تدریس می باشند و با 14 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس دروس ابتدایی به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی سعیده زنده باد
سعیده زنده باد
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 9 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم سعیده زنده باد معلم ابتدایی و آموزگار پایه اول دبستان ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی ارشد هستند و با 9 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس دروس اول دبستان به صورت حضوری در مشهد و ب صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی هانیه ثنایی
هانیه ثنایی
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 14 سال سالقه
تحصیلات: نامشخص
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم هانیه ثنایی معلم ابتدایی دوره اول و آموزگار پایه اول دبستان ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان معلم خصوصی پایه اول با 14 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس دروس پایه اول ابتدایی به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی سمیه فروزان نیا
سمیه فروزان نیا
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول, ابتدایی دوم
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 14 سال سابقه
تحصیلات: نامشخص
هزینه تدریس: توافقی

جهت ارتباط با ایشان ترجیحا از تلگرام استفاده نمایید

تلگرام

اینستاگرام

خانم سمیه فروزان نیا معلم ابتدایی و آموزگار پایه سوم دبستان ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان دارنده رتبه سوم معلم نمونه و خلاق کشوری در سال 97-98 بوده و طراح بازی و ابزار های آموزشی می باشندو با 14 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس دروس ابتدایی دوره اول و دوم به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ریاضی نسرین داورپناه
نسرین داورپناه
مدرس ریاضی, ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول, ابتدایی دوم, متوسطه اول
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 13 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی محض
هزینه تدریس: توافقی

جهت ارتباط با ایشان ترجیحا از تلگرام استفاده نمایید

تلگرام

اینستاگرام

تماس

خانم نسرین داورپناه معلم ابتدایی و مدرس ریاضیات سوم تا هفتم ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان فارغ التحصیل رشته ریاضی محض در مقطع کارشناسی ارشد هستند و با سابقه بیش از 13 سال فعالیت آموزشی در حوزه ریاضی جهت تدریس ریاضیات سوم دبستان تا هفتم متوسطه اول به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی تکتم عبدلی
تکتم عبدلی
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: بیش از 4 سال سابقه
تحصیلات: مهندسی صنایع
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم تکتم عبدلی معلم ابتدایی و آموزگار پایه دوم دبستان ساکن شهر مشهد می باشند. ایشان فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع هستند و به عنوان معلم ابتدایی و مشاور تحصیلی فعالیت می کنند و با بیش از 4 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس دروس ابتدایی دوره اول به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ریاضی خانم طاهری
خانم طاهری
مدرس ریاضی, ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول, ابتدایی دوم
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 13 سال سابقه
تحصیلات: نامشخص
هزینه تدریس: توافقی

تلگرام

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم طاهری آموزگار و مدرس ریاضیات ابتدایی ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان سابقه معلمی و تدریس تمام دروس پایه های دوم، سوم و چهارم ابتدایی و همچنین ریاضیات پایه دوم تا ششم دبستان را در کارنامه خود دارند با بیش از 6 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس دروس و ریاضیات ابتدایی اول تا ششم به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی زهرا صادقی
زهرا صادقی
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 7 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم زهرا صادقی معلم ابتدایی و آموزگار پایه دوم دبستان ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی هستند و با 7 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس دروس ابتدایی دوره اول به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی سیده سارا حسینی
سیده سارا حسینی
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول, ابتدایی دوم
تدریس حضوری در مشهد

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: بیش از 5 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی
هزینه تدریس: توافقی

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم سیده سارا حسینی معلم ابتدایی و آموزگار پایه چهارم دبستان ساکن شهر مشهد در استان خراسان رضوی می باشند. ایشان دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه مشهد هستند و همکاری با مجموعه گاج را در کارنامه خود دارند و با بیش از 5 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس ابتدایی دوره اول و دوم به صورت حضوری در مشهد و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
فیلتر مقطع تحصیلی۳
مدرس ریاضی زینب رمضانی
زینب رمضانی جلفایی
مدرس ریاضی, ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی دوم, متوسطه اول, متوسطه دوم
تدریس حضوری در اصفهان

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 12 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه اصفهان
هزینه تدریس: توافقی

جهت ارتباط با ایشان ترجیحا از تلگرام استفاده نمایید

تلگرام

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم زینب رمضانی جلفایی مدرس ریاضی ابتدایی تا کنکور ساکن شهر اصفهان می باشند. ایشان فارغ التحصیل از دانشگاه یاسوج در مقطع لیسانس و دارای مدرک فوق لیسانس ریاضی محض از دانشگاه صنعتی اصفهان می باشند و با 12 سال سابقه در این حوزه جهت تدریس ریاضی دبیرستان متوسطه اول و دوم و بصورت تخصصی ریاضیات هفتم تا نهم به صورت حضوری در اصفهان و تدریس آنلاین در سراسر کشور معرفی می شوند.
مدرس ابتدایی آزاده مختاری
آزاده مختاری
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول, ابتدایی دوم
تدریس حضوری در اصفهان

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: بیش از 2 سال سابقه
تحصیلات: نامشخص
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم آزاده مختاری معلم دبستان و آموزگار ابتدایی پایه چهارم ساکن شهر اصفهان می باشند. ایشان مولف جزوات آموزشی هستند و در کنار معلمی مشاوره کودک، مشاوره تحصیلی و اختلالات آموزشی یادگیری هم انجام می دهند و با بیش از 2 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس ابتدایی به صورت حضوری در اصفهان و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی عاطفه تقی خانی
عاطفه تقی خانی
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در تهران

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 20 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تربیتی
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم عاطفه تقی خانی معلم ابتدایی و مدرس دانشگاه فرهنگیان و دوره های ضمن خدمت ساکن شهر تهران می باشند. ایشان با مدرک کارشناسی ارشد علوم تربیتی و همچنین مدیریت برنامه ریزی درسی و درمانگر اختلالات یادگیری دارای 20 سال سابقه تدریس در این حوزه می باشد و جهت تدریس پایه اول ابتدایی به صورت حضوری در تهران و آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی حورا سادات شیریان
کارشناسی آموزش ابتدایی
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در تهران

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 19 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی آموزش ابتدایی
هزینه تدریس: توافقی

تلگرام

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم حورا سادات شیریان معلم پایه اول ابتدایی ساکن تهران می باشند. ایشان 19 سال سابقه معلمی در مقطع پیش دبستانی و دبستان را در کارنامه حود دارند و با مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی جهت تدریس پایه اول ابتدایی به صورت حضوری در تهران و آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ریاضی مهسا حاتمی
مهسا حاتمی
مدرس ریاضی, ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول, ابتدایی دوم
تدریس حضوری در ایذه, اهواز

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 8 سال سابقه
تحصیلات: نامشخص
هزینه تدریس: توافقی
شماره تماس: 09167671305

جهت ارتباط با ایشان ترجیحا از واتساپ استفاده نمایید

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم مهسا حاتمی معلم ابتدایی، مدرس ریاضی اول تا ششم دبستان و استاد دانشگاه ساکن شهر ایذه واقع در استان خوزستان می باشند. ایشان عناوین و افتخارات متعددی همچون رتبه های برتر در استان و کشور در زمینه تدریس و تولید محتوای آموزشی، تدریس در دانشگاه فرهنگیان اهواز، مدرس کشوری ریاضیات، مدرس کشوری دوره های ضمن خدمت معلمان و سرگروه آموزشی شهرستان باوی را در کارنامه خود دارند که جهت تدریس ریاضی دبستان در ایذه و اهواز به صورت حضوری و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی آیدان قجقی
آیدان قجقی
مدرس ریاضی, ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول, ابتدایی دوم, متوسطه اول, متوسطه دوم
تدریس حضوری در گرگان

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 19 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم آیدان قُجُقی مدرس ابتدایی، استاد دانشگاه و آموزگار پایه سوم دبستان ساکن شهر گرگان در استان گلستان می باشند. ایشان دارای مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی و کارشناسی نرم افزار کامپیوتر و فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد هستند و مدرس، آزمونگر و طراح سوالات آموزشگا های فنی استان گلستان نیز می باشند. خانم قجقی همچنین علاوه بر تدریس ابتدایی، سابقه تدریس دروس دبیرستان و دانشگاه را در کارنامه خود دارند و با 19 سال سابقه فعالیت آموزشی در این حوزه جهت تدریس به صورت حضوری در گرگان و به صورت آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی خانم یوسف خواه
میترا یوسف خواه
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در کرج

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 19 سال سابقه
تحصیلات: نامشخص
هزینه تدریس: توافقی

جهت ارتباط با ایشان ترجیحا از تلگرام استفاده نمایید

تلگرام

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم میترا یوسف خواه معلم با سابقه پایه سوم ابتدایی ساکن شهر کرج می باشند که تمام دروس پایه سوم دبستان اعم از علوم، ریاضی، فارسی، املا، قرآن و … را تدریس می کنند. ایشان مولف کتب کمک آموزشی رنگین کمان دانش بوده و با 19 سال سابقه در این حوزه جهت تدریس پایه سوم ابتدایی به صورت حضوری در کرج و آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی سمیه رحمت
سمیه رحمت
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول, ابتدایی دوم
تدریس حضوری در رشت

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 20 سال سابقه
تحصیلات: دکترای مدیریت آموزشی
هزینه تدریس: توافقی

جهت ارتباط با ایشان ترجیحا از واتساپ استفاده نمایید

تلگرام

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم سمیه رحمت مدرس ابتدایی و استاد دانشگاه ساکن شهر رشت می باشند. ایشان با مدرک دکترای مدیریت آموزشی و 20 سال تجربه در حوزه آموزش دارای افتحارات و عناوین مهمی همچون پژوهشگر برتر طی 4 سال متوالی، اخذ بیش از 20 گواهینامه دانش افزایی در حوزه کودک، اخذ رتبه آموزگار نمونه و موارد دیگر بوده و با تالیف 28 جلد کتاب کمک آموزشی جهت تدریس خصوصی پایه اول تا چهارم ابتدایی به صورت حضوری در رشت و آنلاین در سراسر کشور معرفی میگردد.
مدرس ابتدایی راضیه آبرون
راضیه آبرون
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در بندر خمیر

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: بیش از 2 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
هزینه تدریس: توافقی

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم راضیه آبرون معلم پایه اول دبستان ساکن بندر خمیر استان هرمزگان می باشند. ایشان علاوه بر معلمی، روانشناس هم بوده و با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در زمینه تربیت و آموزش کودکان 3 تا 8 سال تخصص ویژه ای داشته که جهت تدریس خصوصی پایه اول ابتدایی به صورت حضوری در هرمزگان و آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی ساره صالحی
ساره صالحی
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در لار

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: بیش از 8 سال سابقه
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی
هزینه تدریس: توافقی

اینستاگرام

خانم ساره صالحی مدرس پایه دوم دبستان ساکن شهر لار واقع در استان فارس می باشند. ایشان با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی دارای افتخارات متعدد استانی و کشوری همچون معلم نمونه شهرستان و استان سال 95 و 96 و معلم نمونه کشوری سال 1402 می باشند و جهت تدریس خصوصی پایه دوم ابتدایی به صورت حضوری در لار و آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی سمیه روحی
سمیه روحی
مدرس ریاضی, ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در رشت

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: 10 سال سابقه
تحصیلات: دکترای مدیریت کسب و کار
هزینه تدریس: توافقی

جهت ارتباط با ایشان ترجیحا از واتساپ استفاده نمایید

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم سمیه روحی معلم پیش دبستان، کلاس اول و دوم ساکن شهر رشت می باشند. ایشان با مدرک DBA (دکترای مدریریت کسب و کار) از دانشگاه تهران، مولف 18 جلد کتاب کمک آموزشی و مدرس دانشگاه و مربی سازمان آموزش فنی وحرفه ای هستند و دریافت لوح تقدیر از طرف سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای بخشی از افتخارات ایشان می باشد و با 10 سال سابقه در این حوزه جهت تدریس خصوصی پایه اول و دوم ابتدایی به صورت حضوری در رشت و آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.
مدرس ابتدایی عسل رحمانی
عسل رحمانی شمس
مدرس ابتدایی
تدریس در مقاطع ابتدایی اول
تدریس حضوری در ورامین

تدریس آنلاین در سراسر کشور

سابقه کار: بیش از 3 سال سابقه
تحصیلات: بیش از 3 سال سابقه
هزینه تدریس: توافقی

واتساپ

اینستاگرام

تماس

خانم عسل رحمانی معلم پایه سوم ابتدایی ساکن شهر ورامین استان تهران می باشند. ایشان با استفاده از تولید محتوای آموزشی متنوع و انیمیشن سازی کتاب های درسی سال سوم از قبیل علوم، فارسی و ریاضی را آموزش میدهند که جهت تدریس پایه سوم ابتدایی به صورت حضوری در ورامین و تهران و آنلاین در سراسر کشور معرفی می گردد.